Nazwa użytkownika

Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach

image001-181414.jpg

Przedszkole Samorządowe „ Juniorek” w Kieźlinach powstało w latach 70 ubiegłego stulecia.

Organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach jest Urząd Gminy Dywity.

Przedszkole mieści się na obrzeżach wsi przy ulicy: Ks. Jagałły 3.

Budynek otoczony jest ogrodem z dużym placem zabaw dla dzieci.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się las, staw. Ciekawa i piękna rzeźba terenu sprzyja spacerom.  

Przedszkole ma dobry dostęp do sieci komunikacyjnej.

Środowisko stanowią ludzie od dawna mieszkający w Kieźlinach  oraz nowi mieszkańcy – rodziny z małymi dziećmi, którzy niedawno wybudowali domy i osiedlili się w naszej miejscowości.

Kieźliny to wieś rozbudowująca się, stale powiększająca ilość swoich mieszkańców. Atut wsi to bliskość Olsztyna.

Ponieważ w Kieźlinach nie ma szkoły przedszkole jest postrzegane jako ośrodek kulturotwórczy.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia."

M. Debesse

Przedszkole stwarza wszystkim dzieciom przyjazne warunki prawidłowego rozwoju.

W pracy z dzieckiem na pierwszym miejscu stawia się podmiotowość małego człowieka, a dorosły, traktując dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwianiu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości.